Meat extract (Merck – Đức) | 1039790500

Tên Meat extract dry, granulated, for microbiology
Tên tiếng Việt Cao thịt khô
Quy cách Chai 500g
Xuất xứ Merck – Đức
Phân phối tại TPHCM, Việt Nam
Bảo quản Nơi khô thoáng, Từ +15°C đến +25°C
Phân nhóm Môi trường nuôi cấy vi sinh vật

Thông tin chung

– Tên khác: Meat extract dry, granulated, for microbiology

– pH : 6 – 7 (20 g/l, H₂O, 20 °C)

– Độ tan: 570 g/l

– Khối lượng riêng: 250 kg/m3

– Cảm quan: màu đỏ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *